ZAANSTAD - De afgelopen periode is er achter de schermen en in het gebied gewerkt aan de voorbereiding van het vernieuwen van de Zaanbrug. De aannemer voert verkenningen uit en werkt op dit moment aan de technische tekeningen. De provincie is in gesprek met bewoners en ondernemers in het gebied om te onderzoeken hoe de hinder tijdens de bouwperiode zoveel mogelijk kan worden beperkt.


Duikers hebben onlangs de fundering bekeken van de huidige brug. De aannemer onderzoekt of deze kan worden gebruikt voor de nieuwe brug. Als dat lukt, besparen we veel materiaal en leveren we een duurzame bijdrage. Ook is er een meetinstrument geplaatst op de pannenkoekenboot die gedurende drie maanden het aantal schepen in beeld brengt die de Zaanbrug passeert. Op basis van deze gegevens krijgen we scherper hoe we tijdens de werkzaamheden de brugbedieningstijden het beste kunnen regelen. Daarnaast heeft de aannemer proefsleuven op de Zaanweg gegraven. Doel was om de exacte ligging van de kabels en leidingen te bepalen. De ligging wordt meegenomen in de uitwerking van de technische tekeningen.

Fietsstroken

Op de technische tekeningen wordt ook aangegeven hoe breed de fietsstroken worden. Besloten is om de fietsstroken aan de winkelkant van de Zaanweg te verbreden naar 2 meter. Zo ontstaat er meer ruimte voor de fietsers als het verkeer voor de brug moet wachten. De fietsstrook aan de kant van de Zaan kan helaas niet worden verbreed omdat dit anders ten koste gaat van de breedte van het voetpad langs de winkels.

Omgeving

De provincie en de gemeenten Zaanstad en Wormerland spannen zich in om de omgeving goed voor te bereiden op de werkzaamheden en zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen die er in het gebied leven. In het gebied spreekt de provincie daarom met diverse bedrijven en bewoners. Met elkaar bespreken we hoe de plannen het beste ingepast kunnen worden. Zo kijken we naar de veiligheid, de leefbaarheid en de bereikbaarheid. Als de technische tekeningen gereed zijn, gaan we opnieuw om de tafel met belanghebbenden.

Planning

Doel is om rond maart 2022 te starten met de bouw van de tijdelijke brug. Als deze in de zomer van 2022 gereed is, start de aannemer met de bouw van de nieuwe brug. Wanneer alles volgens planning verloopt, wordt de nieuwe Zaanbrug het 4e kwartaal van 2023 opgeleverd.