ZAANSTAD - De provincie Noord-Holland voert in de nachten van woensdag 13 mei tot en met vrijdag 15 mei 2020 asfalteringswerkzaamheden uit aan de Leeghwaterweg (N515) in Zaandam.


De werkzaamheden vinden plaats tussen de rotonde ter hoogte van de Zaanse Schans en het kruispunt ter hoogte van ‘t Kalf. Gemotoriseerd verkeer moet rekening houden met omleidingen.

De werkzaamheden worden verricht tussen 20.00 tot 5.00 uur. Het weggedeelte tussen de rotonde ter hoogte van de Zaanse Schans en het kruispunt ter hoogte van ’t Kalf wordt gedurende 3 nachten tijdelijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het verkeer wordt met borden omgeleid via de A8/A7 en vice versa. Vrijdagavond zijn er geen afzettingen en wordt het verkeer via een om- en omregeling langs het werk geleid.

Het busverkeer rijdt op 13 en 14 mei tot eindhalte ‘Zaanse Schans’. Deze halte wordt na 20.00 uur verplaatst naar de P+R/afrit 2 nabij de Burger King. Busreizigers moeten rekening houden met een extra looptijd.

Fietsers en voetgangers
De afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers. Zij kunnen via het reguliere fietspad aan de noordzijde langs de werkzaamheden heen en ervaren minimale hinder van de werkzaamheden.

Ook hulp- en nooddiensten kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik blijven maken van de Leeghwaterweg en worden langs de werkzaamheden geleid.

Geluidsoverlast
Tijdens de werkzaamheden kan de directe omgeving mogelijk enige geluidsoverlast ervaren naar aanleiding van de werkzaamheden aan het asfalt en het in te zetten materieel. Om dit te beperken worden de geluidproducerende werkzaamheden zoveel als mogelijk aan het begin van de avond uitgevoerd.

Meer informatie
Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt provincie Noord-Holland, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn bovendien te volgen via de website van Gebiedscontract Midden-Noord of Twitter (@ProvincieNH).