ZAANDAM - Meer dan 180 woningcorporaties dienen vandaag bezwaar in tegen de verhuurderheffing, een extra belasting op sociale huurwoningen die woningcorporaties betalen naast andere belastingen. Zij willen de 1,7 miljard aan huuropbrengsten die nu worden afgedragen aan de staat inzetten voor de volkshuisvesting. Ook Rochdale en andere Zaanse corporaties doen mee aan deze actie.


In deze tijd van woningnood is elke euro nodig om te investeren in nieuwbouw. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn enorm en veel mensen kunnen geen betaalbare woning vinden. Daarnaast is dit geld van de huurders nodig om de woningen te onderhouden en verduurzamen. Bijna 38 miljoen euro betaalde Rochdale dit jaar aan verhuurderheffing. Van dat geld had de corporatie makkelijk 1000 extra mensen aan een betaalbare woning kunnen helpen, zegt Hester van Buren, bestuursvoorzitter van Rochdale. Deze extra heffing is nog bovenop alle normale belastingen die corporaties net als commerciële verhuurders betalen.

Woningcorporaties halen hun inkomsten uit de huur die huurders elke maand betalen. Inmiddels verdwijnt van elke huurder twee maanden huur direct in de staatskas. Op die manier betalen mensen in een sociale huurwoning extra belasting. Geld dat niet geïnvesteerd kan worden in onderhoud en verduurzaming van hun woningen en nieuwe betaalbare woningen. Deze extra belasting is ooit ingevoerd in de economische crisis om de staatskas op orde te krijgen. Nu de regering een begrotingsoverschot heeft zou dit geld weer bestemd moeten worden voor de woningmarkt.

Dus maken de woningcorporaties principieel bezwaar tegen het betalen van de verhuurderheffing met als doel Den Haag ertoe te bewegen de extra huurdersbelasting af te schaffen of op z’n minst het geld te investeren in de woningmarkt. Het bezwaar valt samen met de actie #ikwileenhuis waarmee honderden woningzoekenden hun vaak schrijnende verhaal delen. Deze verhalen zijn te lezen op de website wooncrisis.nl.