ZAANDAM - Afgelopen vrijdag en zaterdag zijn er op het Hembrugterrein zeker 500 kleinere en niet-kapvergunningsplichtige zaailingen geoogst en herplant. Dit was een initiatief van Hembrug Zaandam B.V. samen met Groen Zaans en Kontakt Milieubeheer Zaanstreek. In plaats van kappen en het terrein daarna bouwrijp maken, worden goed verplaatsbare boompjes en zaailingen eerst 'geoogst'.


Aanvraag kapvergunningen noordelijk deel

Voor het noordelijk deel van Hembrug is een stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan vastgesteld door gemeente Zaanstad. Op basis van deze besluiten is Hembrug Zaandam B.V. (HBZ) bezig met de voorbereiding van het bouwrijp maken van het noordelijk deel van Hembrug. Voor het vellen en kappen van bomen op het Hembrugterrein is een kapvergunning nodig. HBZ heeft deze vergunningaanvragen in de afgelopen maanden voorbereid en voor een aantal bouwvelden is recent een kapvergunning aangevraagd bij gemeente Zaanstad.

Compensatie door herplant

Elke boom die wordt gekapt voor de ontwikkeling wordt gecompenseerd door herplant. Dit gebeurt volgens het beleid en de eisen van gemeente Zaanstad. De compensatie bomen worden voor het merendeel in de noordwestrand aangeplant. Hierdoor kan vrij snel een nieuwe groene, dichte bosrand tot wasdom komen aan de noordwestkant van het Hembrugterrein.

Oogsten zaailingen en boompjes

Naast de compensatie door herplant, worden dus de zaailingen en niet-kapvergunningsplichtige boompjes geoogst. Deze zijn aansluitend herplant in het toekomstig park Hoogtij en op andere locaties binnen Zaanstad. Maar wie zaailingen in zijn eigen tuin wil hebben, kan die krijgen. In het najaar gaan de vrijwilligers weer zaailingen oogsten op het Hembrugterrein. Daar kunnen liefhebbers helpen het Hembrugterrein en andere locaties binnen Zaanstad verder aan te vullen of zelf iets uit te zoeken. Houdt hiervoor de website van Hembrug Zaandam BV in de gaten of meld je aan voor de nieuwsbrief via www.hembrugontwikkelt.nl