ZAANDAM - Alle scholen van Zaan Primair hebben een ‘beweegtas’ gekregen met daarin materialen om in beweging taal, rekenen en wereldoriëntatie aan te bieden. Steeds meer scholen van Zaan Primair maken hun schooldag dynamisch. Hierdoor zitten leerlingen lekkerder in hun vel, werken hun executieve functies beter en wordt het groepsproces positief beïnvloed.

Beter voor de gezondheid
Minder zitten heeft een groot positief effect op de gezondheid. Op een dynamische schooldag worden zittend leren en bewegen regelmatig afgewisseld, zodat kinderen naast cognitieve inspanning ook voldoende beweging, ontspanning, fysieke inspanning en sociale momenten hebben. De dynamische schooldag is een middel om tot leren te komen, geen doel op zich. Bewegend leren kan voor, tijdens en tussen het leren door.


Positieve bijdrage
Meer bewegen op de schooldag heeft veel positieve effecten. Zo vergroot het de betrokkenheid en het plezier van leerlingen, dat is wat leerkrachten direct opvalt als ze bewegend leren activiteiten doen, of het buitenspelen beter organiseren. Kinderen die de stof niet begrijpen of zich niet goed kunnen motiveren of concentreren, kunnen dat opeens wel als het op een andere manier en plek wordt aangeboden.


Wat zit er in de tas?
De Beweegpot - er zitten tientallen spellen en activiteiten in voor groep 1 t/m 8, ook wel energizers genoemd. Ze worden vaak gebruikt op momenten van onrust of concentratieverlies. Het boek ‘Bewegend leren’ - meer dan 50 werkvormen worden uitgelegd die leerkrachten in de klas kunnen inzetten in groep 3 t/m 8. De bundel ‘Bewegend en spelend rekenen’ - vol met binnen- én buitenactiviteiten, gericht op het rekenaanbod van groep 1 t/m 8. Deze bundel is bij elke willekeurige methode bruikbaar, doordat de inhoud gekoppeld is aan de rekendomeinen. 32 Gummiballen - hiermee kan elke leerling al stuiterend de tafels automatiseren, woorden leren hakken of topografie oefenen.


Financiering
JOGG-Zaanstad heeft de eerste tassen gefinancierd. Na gebleken succes heeft het Zaans Sportakkoord daarna een financiering mogelijk gemaakt in het kader van jong en vaardig in beweging. Met de schoolbesturen van po en vo is namelijk afgesproken om meer aandacht te besteden aan de motorische vaardigheid van leerlingen. Hier geeft Zaan Primair op deze wijze invulling aan.