WORMERVEER - Bij de nieuwe Zaanbrug tussen Wormer en Wormerveer worden in het weekend van 10 tot en met 13 november 2023 werkzaamheden op het water uitgevoerd. Vanwege deze werkzaamheden is de Zaan ter hoogte van de nieuwe Zaanbrug volledig gestremd voor al het scheepvaartverkeer.


De provincie vervangt de Zaanbrug tussen Wormer en Wormerveer. In het weekend van 10 tot en met 13 november worden het val en de balans geplaatst. Het val is de klep in het wegdek dat open- en dichtgaat voor het scheepvaartverkeer. De balans bestaat uit horizontale ijzeren balken boven de brug, die het tegengewicht draagt om het val te openen en sluiten. De vallen die geplaatst worden bestaan uit het 10 meter brede val voor het wegverkeer en 2 vallen voor het fiets- en voetpad. De 3 vallen zijn zo’n 21 meter lang. Het inhijsen van de vallen vindt plaats met een kraan vanaf een ponton op het water. Hierdoor is de Zaan ter hoogte van de nieuwe Zaanbrug volledig gestremd tussen vrijdag 10 november (18.00 uur) en maandag 13 november (06.00 uur). Schepen hoger dan 2,70 meter moeten omvaren via Purmerend. Schepen lager dan 2,70 meter kunnen omvaren via de Nauernasche Vaart.

Na de weekendwerkzaamheden blijft het nieuwe val grotendeels openstaan om het scheepvaartverkeer door te kunnen laten varen. De aannemer werkt dan verder aan de techniek die het mogelijk maakt om de brug te bedienen. Ook wordt de brug verder afgebouwd door het plaatsen van leuningen, het zorgen voor verlichting en het aanbrengen van wegmarkering. Naar verwachting kan de nieuwe Zaanbrug rond de jaarwisseling in gebruik genomen worden.

Vervanging Zaanbrug

De werkzaamheden maken deel uit van het vervangen van de Zaanbrug. De Zaanbrug wordt vervangen door een ophaalbrug die voldoet aan de technische eisen van deze tijd. De brug krijgt een bredere en hogere doorvaart. Hierdoor kunnen schepen makkelijker de brug passeren en hoeft de brug minder vaak en minder lang open. De nieuwe Zaanbrug biedt bovendien meer ruimte aan fietsers en voetgangers. Dit is veiliger. Tijdens de bouw van de Zaanbrug kan al het verkeer (behalve vrachtverkeer) gebruikmaken van een tijdelijke brug tussen de Lassiestraat in Wormer en de Zaanweg in Wormerveer.

Vaart in de Zaan!

Het vernieuwen van de Zaanbrug is onderdeel van provinciaal programma ‘Vaart in de Zaan!’. Hiermee wil de provincie Noord-Holland de bevaarbaarheid van de Zaan verbeteren, zodat bedrijven het vervoer over water blijvend kunnen benutten en uitbreiden.

De vernieuwing van de Zaanbrug is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland met de gemeenten Wormerland en Zaanstad. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de aannemerscombinatie Reimert Bouw en Infrastructuur, Gebr. Beentjes en HSM Steel Structures.

Meer informatie

Op de hoogte blijven van bedientijden van bruggen en sluizen, stremmingen of werkzaamheden? Kijk dan ook op www.vaarweginformatie.nl.
(Vaar)weggebruikers en omwonenden met vragen kunnen contact opnemen met het Servicepunt via 0800-0200 600 (gratis) of per mail. De werkzaamheden zijn ook te volgen via www.noord-holland.nl/zaanbrug of de regionale Facebookpagina.