WORMERVEER - Op 28 maart 2024 rondt de aannemer de werkzaamheden af voor de vervanging van de nieuwe Zaanbrug. Hierdoor kan het eenrichtingsverkeer op de Zaanweg, dat sinds de opening van de Zaanbrug gold, opgeheven worden. Voor het autoverkeer vanuit Wormer richting Wormerveer is het dan mogelijk om vanaf 28 maart (16.00 uur) ook over de nieuwe Zaanbrug te rijden.


Sinds 15 januari geldt er eenrichtingsverkeer op de Zaanweg in Wormerveer. Dit is nodig om de aannemer ruimte te geven om de tijdelijke brug over de Zaan af te breken. Ook moeten de kades en aansluitingen op de Zaanweg en de Lassieweg weer teruggebracht worden naar de voormalige verkeerssituatie. Op 28 maart vanaf 16.00 uur zijn deze werkzaamheden afgerond en kan er weer in 2 richtingen op de Zaanweg gereden worden. Voor het autoverkeer vanuit Wormer betekent dit dat zij vanaf dat tijdstip over de Zaanbrug kunnen rijden en linksaf kunnen slaan naar de Zaanweg.

Laatste werkzaamheden voor de vervanging Zaanbrug

Met het verwijderen van de tijdelijke Zaanbrug en het weer in ere herstellen van de verkeerssituatie op de Zaanweg en Lassiestraat, zijn de werkzaamheden voor het vervangen van de Zaanbrug zo goed als afgerond. De Zaanbrug heeft een bredere en hogere doorvaart dan voorheen. Hierdoor kunnen schepen makkelijker de brug passeren en hoeft de brug minder vaak en minder lang open. Daarnaast heeft de nieuwe brug bredere voet- en fietspaden gekregen, wat de veiligheid te goede komt. Een tijdelijke brug over de Zaan bood een alternatief voor het verkeer tussen Wormer en Wormerveer. Bewoners, automobilisten en andere reizigers worden bedankt voor hun geduld en hun medewerking tijdens het vervangen van de Zaanbrug.

Officiële opening Zaanbrug op 13 april

Om de opening van de Zaanbrug niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, wordt de nieuwe Zaanbrug op zaterdag 13 april 2024 officieel geopend. De openingshandeling wordt om 14.00 uur verricht bij de Zaanbrug door de bestuurders van de betrokken gemeenten, de provincie Noord-Holland en aannemer Reimert. Op de dag zelf zijn er verschillende activiteiten rondom de opening van de Zaanbrug, waaronder exposities in de Vermaning en de Stoomhal.

Vervanging Zaanbrug

De vervanging van de Zaanbrug is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland met de gemeenten Wormerland en Zaanstad. De werkzaamheden worden door de aannemerscombinatie Reimert Bouw en Infrastructuur, Gebr. Beentjes en HSM Steel Structures uitgevoerd.

Meer informatie

Met vragen over de werkzaamheden kunnen (vaar)-weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt via 0800-0200 600 (gratis) of per e-mail servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn ook te volgen via www.noord-holland.nl/zaanbrug of de regionale Facebookpagina @ZaanstreekWaterland.