KROMMENIE-ASSENDELFT - Het ontwerp voor de herinrichting van stationsgebied Krommenie/Assendelft is afgerond.


Een grote groep bewoners en belanghebbenden dacht mee over het ontwerp, waarvoor het typische Zaanse landschap de inspiratie vormde. Het toevoegen van bomen en groen langs dit deel van de N203 is ook onderdeel van het ontwerp. De volgende stap is om het ontwerp meer gedetailleerd uit te werken. Vervolgens kan in 2023 de uitvoering starten.

De provincie werkt aan de herinrichting van het stationsgebied Krommenie/Assendelft om er een aantrekkelijker en veilig bereikbaar gebied van te maken. Zo wordt de leefbaarheid rondom de N203 verbeterd.

Ontwerpkeuzes

Eén van de opvallendste elementen in het ontwerp is het aanleggen van een wadi: een groene strook waar regenwater in wordt opgevangen. De looproute daar doorheen wordt gemaakt met vlonderpaden en bruggen, wat het Zaanse karakter versterkt. Langs de N203 markeren nieuwe bomen en beplanting de entree van Krommenie (vanuit Wormerveer). Zo wordt benadrukt dat de bebouwde kom hier start.

Op het stationsplein komen lange banken met plantenbakken. Bij het oude (bus)station wordt een deel van de stenen verharding weggehaald, wat ruimte geeft voor nieuw groen. De in- en uitritten naar de N203 worden daar simpeler en overzichtelijker gemaakt. In het ontwerp zitten verder ook nog elementen om de sociale veiligheid te verbeteren, onder andere door betere verlichting.

In het ontwerpboek (pdf, 8,77 MB) zijn alle ontwerpkeuzes uitgebreid beschreven en verbeeld. Het ontwerp is ook via een korte video te bekijken.

Inbreng van de omgeving

Bewoners en belanghebbenden konden meedenken over het ontwerp. Ruim 800 personen deden hieraan mee. In november/december 2021 sprak bijna de helft van hen de voorkeur uit voor de ontwerpvariant ‘Zaans landschap’. Deze variant werd dan ook verder uitgewerkt tot het huidige eindontwerp.

Uitvoeringsprogramma Krommenie/Assendelft

De verkeersoverlast van de N203 zet de leefbaarheid in Krommenie en Assendelft onder druk. De Verbinding A8-A9 biedt het verkeer in de toekomst mogelijk een andere route, maar die weg ligt er de komende jaren nog niet. Om de situatie op korte termijn te verbeteren werken de provincie Noord-Holland, de gemeente Zaanstad en de Vervoerregio Amsterdam samen aan 16 maatregelen. Het gaat daarbij om ingrepen op het gebied van ruimtelijke inrichting, verkeer, openbaar vervoer en fiets. De herinrichting van het stationsgebied Krommenie/Assendelft is een van de maatregelen. Een overzicht van alle maatregelen is te bekijken via een interactieve infographic