ZAANDAM - Kerkgangers van verschillende Zaanse kerken zullen op zondag 19 januari een onbekend gezicht op de kansel zien. In het kader van de 'week van gebed voor de eenheid van christenen' ruilen de voorgangers van vier kerken deze zondag voor een keer van preekplek. Wilma Holleman, voorganger van de Kerk van de Nazarener, is dan te vinden in de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) Oostzaan, terwijl haar collega Kor van As, predikant van NGK Oostzaan, op zijn beurt voorgaat in de Kerk van de Nazarener. Op dezelfde manier ruilen Jan Barendse, voorganger van Pinkstergemeente Ichtus, en Mark Veurink, voorganger van Christelijk Gereformeerd Menorah-Zaanstad, van plek.

Het initiatief voor deze kerkmuren-overstijgende voorgangersruil komt van Hart voor Zaanstad, een netwerk van kerken en christelijke organisaties in de Zaanse samenleving. Zo'n kerkelijke stoelendans is best bijzonder Mede-initiatiefnemer Mark Veurink: "Als kerken in de Zaanstreek hebben we goed contact met elkaar. Via Hart voor Zaanstad wordt op verschillende vlakken samengewerkt. Maar elkaars voorgangers, van diverse kerkelijke achtergrond, in de zondagse kerkdiensten verwelkomen, dat is nog niet eerder gebeurd. Op deze manier bidden we niet alleen voor eenheid van kerken, maar geven we er zelf ook vorm aan. We hopen dat deze voorgangersruil bij mag dragen aan het wederzijds vertrouwen van Zaanse christenen."

De 'week van gebed' wordt jaarlijks in januari georganiseerd en is een gezamenlijk initiatief van de Raad van Kerken en MissieNederland. Thema van de gebedsweek 2020 is 'Buitengewoon'. Naar schatting doen in Nederland 200.000 mensen mee met deze week.