WORMERVEER - De provincie Noord-Holland bouwt een tijdelijke brug over de Zaan tussen Wormerveer in de gemeente Zaanstad en Wormer in de gemeente Wormerland.

Om de werkzaamheden voor de aanleg van de tijdelijke brug uit te kunnen voeren, wordt vanaf 9 mei 2022 1 rijstrook op de Zaanweg afgesloten tussen de Dubbelebuurt en de Zaanbrug. Het verkeer kan dan alleen nog vanuit de richting Stationsstraat en vanaf de Zaanbrug naar de Dubbelebuurt rijden.

De tijdelijke brug wordt aangelegd om verkeer de mogelijkheid te geven de Zaan over te steken als de Zaanbrug in deze zomer vervangen gaat worden en daarmee afgesloten is voor verkeer. Voor de aanleg van de tijdelijke brug werkt de aannemer op het water, en aan de kades bij de Lassiestraat in Wormer en bij de Zaanweg in Wormerveer. Vanwege het werk aan de kade langs de Zaanweg is het noodzakelijk om de weg te versmallen en één rijstrook voor het verkeer af te sluiten tussen de Dubbelebuurt en de Zaanbrug. Verkeer vanuit de richting Dubbelebuurt naar de Zaanbrug wordt omgeleid via de Wandelweg en Stationsstraat. Verkeer vanuit de Stationsstraat en vanaf de Zaanbrug kan wel over de Zaanweg richting de Dubbelebuurt rijden. Deze nieuwe verkeerssituatie geldt vanaf 9 mei 2022 (dag en nacht) en duurt tot dat de tijdelijke brug eind juli voor het verkeer open gaat.

Opening tijdelijke brug

Vlak voor de opening van de tijdelijke brug, in het weekend van vrijdag 15 juli tot en met zondag 17 juli wordt gehele Zaanweg gestremd ter hoogte van de tijdelijke brug. In dit weekend wordt het kruispunt bij de tijdelijke brug aangelegd en worden de verkeerslichten getest.

Vanaf 18 juli, als de tijdelijke brug is aangelegd en in gebruik wordt genomen, verandert de verkeerssituatie opnieuw. Verkeer kan dan vanuit de Dubbelebuurt wel de tijdelijke brug oprijden, maar kan niet meer rechtdoor rijden richting de Stationsstraat. Verkeer wordt dan via de Wandelweg geleid.

Vervanging Zaanbrug

De tijdelijke brug is onderdeel van het project Vervanging Zaanbrug. De Zaanbrug wordt vervangen door een traditionele Hollandse ophaalbrug, die voldoet aan de technische eisen van deze tijd. De brug krijgt een bredere en hogere doorvaart. Hierdoor kunnen schepen makkelijker de brug passeren en hoeft de brug minder vaak en minder lang open. De nieuwe Zaanbrug biedt bovendien meer ruimte aan fietsers en voetgangers wat de veiligheid ten goede komt. Tijdens de bouw van de Zaanbrug kan al het verkeer (behalve vrachtverkeer) gebruik maken van een tijdelijke brug tussen de Lassiestraat in Wormer en de Zaanweg in Wormerveer (ter hoogte van Stelling Wonen).

De vernieuwing van de Zaanbrug is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland met de gemeenten Wormerland en Zaanstad. De werkzaamheden worden door de aannemer Reimert Bouw en Infrastructuur uitgevoerd en zijn eind 2023 afgerond.

Meer informatie

Informatie over de voortgang en uitvoering van de werkzaamheden aan de Zaanbrug is te vinden in de omgevings app van de aannemer: Reimert app. Met vragen over de Zaanbrug kunnen (vaar)-weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt via 0800-0200 600 (gratis) of per mail servicepunt@noord-holland.nl. Informatie over de vernieuwing Zaanbrug is ook te vinden op www.noord-holland.nl/zaanbrug of de regionale facebookpagina @ZaanstreekWaterland.