ZAANSTREEK/WATERLAND - Stichting Wonen en Zorg Purmerend is een nieuwe weg ingeslagen. Maandag 4 april en woensdag 29 maart jl. heeft het personeel de workshop ‘Bewegingsgericht zorgen’ van Sportservice Noord-Holland gevolgd. Zorgen betekent niet meer alles voor de bewoners uit handen nemen, zij hebben juist meer baat bij zo lang mogelijk zelf actief te zijn. Dit is een omslag waar de werknemers praktische handvaten voor kregen.

De deelnemers werden eerst geprikkeld met feiten van bewegen in de zorg, met een interactiefprogramma konden zij hierop reageren. De filmpjes van Erik Scherder speelden daar op in. Vervolgens gaven de ervaren personen uit de zorg de voorbeelden voor het bewegen op de kamer en tijdens de zorg. De groep bulkte ook van ideeën, waardoor ze weer bewust werden van hun handelen en van elkaar konden leren. Na lang stil zitten, was het tijd voor een stukje stoelgym en bewegen met materialen. Met klein materiaalbudget is al veel te bereiken bijv. met een bol wol, leidingisolatie, tennisracket etc. is de doelgroep enthousiast in beweging. De deelnemers gaven aan de cursus erg bruikbaar te vinden en zijn weer gemotiveerd om hier in de praktijk mee aan de slag te gaan.

Binnen de stichting is er een beweeggroep opgezet om ervoor te zorgen dat dit nieuwe zorgen stichting breed wordt uitgevoerd. Zij komen eens in de zes weken met een medewerker van Sportservice bij elkaar om alle mogelijkheden van bewegen met elkaar in kaart te brengen. Materiaal, beweegactiviteiten, draagvlak en bewegingsgericht zorgen zijn thema’s waar actie op ondernomen wordt. Dit wordt tijdens de teammomenten met het personeel gedeeld. Er volgt nog een evaluatiebijeenkomst voor het personeel en voor de familie van de bewoners een informatieavond, beide verzorgt door Sportservice.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pearl Haakman - phaakman@sportservicenoordholland.nl of 0229-287700.