ZAANDAM - Recent hebben zowel de leden van Zilvermeeuwen als die van Hellas Sport ingestemd met de voorgenomen fusie tussen beide verenigingen. Een bijzonder moment in het bestaan van beide verenigingen.Er is al veel gezegd en geschreven over de fusie maar inmiddels is duidelijk geworden dat er enorm veel energie en enthousiasme is ontstaan bij veel van onze leden. De Fusiecommissie hoopt in de komende tijd gebruik te mogen maken van dit enthousiasme en zal in voorkomende gevallen graag een beroep willen doen op jullie inzet.

Naam fusieclub

In de laatste weken is intensief gesproken over de nieuwe naam van de fusievereniging en uiteindelijk is gekozen voor FC Zaandam. Een naam die mooi aansluit bij de ambities van de nieuwe vereniging. Deze ambities komen onder meer tot uitdrukking in het streven om meer te zijn dan alleen een vereniging waarbij gevoetbald wordt op het veld. Er zal hierbij nadrukkelijk worden ingezet op het “Verenigen”, waarbij gemeenschappelijke waarden en/of activiteiten moeten worden gevonden die ons binden binnen de vereniging. Een actieve deelname van een ieder die lid is van de nieuwe vereniging, is hierbij meer dan welkom.

Tenue

Het nieuwe tenue zal bestaan uit een lichtblauw-wit verticaal gestreept shirt, met daaronder een lichtblauwe broek en lichtblauwe kousen. Zie onderstaand een impressie van hoe het tenue er uit zal gaan zien.

Bestuur

De Fusiecommissie heeft zich in de afgelopen periode ook nadrukkelijk bezig gehouden met de invulling van het nieuwe bestuur. Hiervoor zijn diverse gesprekken geweest met verschillende personen. Op dit moment hebben namens Zilvermeeuwen Rene Kip (voorzitter Zilvermeeuwen) en voormalig voorzitter en erelid Hans Olthof zich bereid verklaard om in het bestuur van de fusieclub plaats te gaan nemen. Voor Hellas Sport zullen Henk Ubbels (voorzitter Hellas Sport) en Ard-Jan van Tilborg (Algemene Zaken) in het bestuur plaats nemen. Met een vijfde persoon worden op dit moment gesprekken gevoerd. Tijdens de diverse besprekingen hebben zowel René Kip als Henk Ubbels aangegeven, na enkele tropenjaren, plaats te willen maken voor een nieuwe voorzitter. Het is meer dan prettig dat zowel René als Henk hebben aangegeven zich nog voor de volle 100% te willen blijven inzetten voor de nieuwe vereniging. Een woord van welgemeende dank aan beide personen voor de enorme inspanning die zij als voorzitter hebben geleverd voor Zilvermeeuwen en Hellas Sport. Na gezamenlijk overleg heeft Ard-Jan van Tilborg zich bereid getoond om de nieuwe voorzitter te worden van de fusieclub.

Komende periode

In de komende periode zal de Fusiecommissie zich nadrukkelijk bezighouden met de invulling van de diverse zaken, zoals technisch beleid, kantine zaken, communicatie KNVB, evenementencommissie etc. Hiervoor zijn inmiddels de door de Fusiecommissie ingestelde subcommissies al verschillende malen bij elkaar gekomen. De Fusiecommissie spreekt de wens uit dat de fusie zal leiden tot een start van een nieuw breed gedragen vereniging, waarbij sociaal gedrag en actieve deelname hoog in het vaandel staan.

Met sportieve fusiegroet,
Fusiecommissie Zilvermeeuwen Hellas Sport