ZAANDAM - Vandaag is het Wereld Waterdag en ruim 100 basisschoolleerlingen van De Kleurenpracht en De Gouw hebben vanochtend 6 kilometer gewandeld in het kader van Wandelen met Water. Tijdens de wandeling droegen zij allemaal 6 liter water op hun rug en haalden zij geld op ter ondersteuning van de schoon drinkwaterprojecten van Simavi. Sportbuurtwerkers van Sportbedrijf Zaanstad verzorgden vanmorgen om 9:15 uur de warming-up voor een goede start van de wandeling.

Wandelen voor Water

Wandelen voor Water is de landelijke sponsorloop van Simavi waarbij basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 ervaren hoe de toegang tot schoon drinkwater verschilt tussen Nederland en Afrika. Voor kinderen in ontwikkelingslanden betekent waterschaarste vaak dat ze uren moeten lopen om een paar liter vervuild drinkwater te halen, iedere dag. Hierdoor kunnen ze minder naar school en missen ze belangrijke lessen. Daarnaast verspreiden ziektes, zoals diarree, zich snel zonder toegang tot basisvoorzieningen als hygiënische toiletten en schoon drinkwater.

Tijdens Wandelen voor Water droegen de kinderen 6 liter water op hun rug, om zo geld in te zamelen voor waterprojecten op basisscholen in Kenia, Oeganda en Tanzania. Hiermee krijgen ze op een leuke en leerzame manier inzicht in de waterproblematiek en ervaren zij wat de dagelijkse realiteit is voor hun leeftijdsgenoten in Afrika.