ZAANDAM - Gezelligheid, een open cultuur en een veilig sportklimaat zijn belangrijke (beleids)zaken voor plezierig wielrennen bij Zaanse Wielerclub DTS. In 2017 heeft de club dit al vastgelegd in de visie van de vereniging. Door dit beleid zichtbaarder te maken en te actualiseren, verdient DTS nu de erkenning voor het Veilig Sportklimaat beleid in Zaanstad.

Uit handen van Misja Pool (beleidsadviseur sport Gemeente Zaanstad) en verenigingsondersteuner Carlo de Vries van Sportbedrijf Zaanstad heeft Nol van der Linden de erkenning voor het Veilig Sportklimaat beleid ontvangen. Het bord dat de erkenning representeert wordt op een goed zichtbare plaats bij de vereniging op sportpark Kalverhoek geplaatst.

Nol van der Linden is samen met Jolanda Krijt vertrouwenscontactpersoon bij DTS, “Wij hebben bewust gekozen voor een vrouw en een man samen als vertrouwenscontactpersoon, zo kunnen we, mocht er een melding komen, passende begeleiding bieden.”

Het Veilig Sportklimaat beleid bestaat uit diverse onderdelen zoals het aanvragen van VOG’s, het opstellen van een gedragscode en aanname beleid, het aanstellen van vertrouwenscontactpersonen en het zichtbaar tonen van omgangs- en gedragsregels. Sporters, toeschouwers, vrijwilligers en andere bezoekers van DTS komen bij een vereniging waar het veilig sportklimaat hoog in het vaandel staat.

Sportverenigingen met een veilig sportklimaat informeren en motiveren sporters, vrijwilligers en bezoekers om zich sportief, positief en respectvol te gedragen. Zodat iedereen in een veilige omgeving met plezier kan sporten. Het beleid besteed aandacht aan pesten, (LHBTI) discriminatie, ongewenste intimiteiten en onsportief gedrag. Gedrag dat niet thuishoort binnen een veilig sportklimaat. Door actief beleid te voeren en een meldpunt in te richten of vertrouwenscontactpersoon (VCP) aan te stellen, creëert een sportvereniging zelf een veilig sportklimaat. Bij verenigingen met een veilig sportklimaat beleid voeren respect, sportief en positief gedrag de boventoon.

Campagne Veilig Sportklimaat Zaanstad

In 2018 hebben gemeente Zaanstad, GGD Zaanstreek-Waterland en Sportbedrijf Zaanstad de handen ineen geslagen en zijn de campagne Veilig Sportklimaat Zaanstad gestart. Onveilige situaties zijn belangrijk om te bespreken, ook al is dit soms ongemakkelijk of ligt dit gevoelig. De GGD heeft een centraal meldpunt ingericht voor sporters, bestuurders en bezoekers van de Zaanse sport.

Een groeiend aantal sportverenigingen is momenteel, tezamen met Sportbedrijf Zaanstad, bezig met het opstellen en implementeren van een veilig sportklimaat beleid.

Meer weten over Veilig Sportklimaat Zaanstad? Kijk op www.veiligsportklimaatzaanstad.nl