Voortgangsrapportage Actieplan Poelenburg Peldersveld

Door Redactie op Donderdag 31 mei 2018, 11:11 uur   Gemeente   zaanstad, poelenburg, bewoners, peldersveldBron: Gemeente ZaanstadZAANDAM - De eerste stappen naar duurzame verbetering van de wijken Poelenburg en Peldersveld zijn gezet. Dat staat te lezen in de 2e voortgangsrapportage die het college van Zaanstad heeft gestuurd aan de gemeenteraad over het Actieplan Poelenburg Peldersveld. Een voorbeeld hiervan is het hoge [...]

Lees meer

Meer invloed op bevolkingssamenstelling Poelenburg en Peldersveld

Door Redactie op Dinsdag 20 maart 2018, 10:06 uur   Gemeente   wijken, poelenburg, peldersveldBron: Gemeente ZannstadZAANSTAD - Gemeente Zaanstad mag voortaan in de wijken Poelenburg en Peldersveld aan sommige mensen die een sociale huurwoning zoeken voorrang verlenen. Daarbij wordt gekeken naar het werk dat ze doen, waar hun inkomsten uit bestaan en of ze voldoen aan de inkomensnorm om in aanmerking te komen [...]

Lees meer

Op weg naar duurzame verbetering van de wijken Poelenburg en Peldersveld

Door Redactie op Vrijdag 3 november 2017, 11:51 uur   Gemeente   gemeente, wijken, poelenburgBron: Gemeente ZaanstadZAANSTAD - De gemeente is, samen met bewoners en professionals uit de wijken hard bezig met de uitvoering van het actieplan Poelenburg Peldersveld. Er zijn concrete resultaten geboekt, maar er moet ook nog veel gebeuren.In de wijken zijn zichtbare en minder zichtbare resultaten geboekt. Een [...]

Lees meer

Zaanstad wil meer invloed op bevolkingssamenstelling Poelenburg en Peldersveld

Door Redactie op Woensdag 18 oktober 2017, 16:04 uur   Gemeente   wijken, poelenburg, peldersveldBron: Gemeente ZaanstadZAANDAM - Zaanstad wil de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) aanvragen voor de wijken Poelenburg en Peldersveld. De wet biedt mogelijkheden om sociale huurwoningen toe te wijzen aan mensen die voldoen aan vooraf vastgestelde criteria zoals inkomen uit arbeid. Door [...]

Lees meer

Extra maatregelen tegen afval op straten Poelenburg en Peldersveld

Door Redactie op Donderdag 4 mei 2017, 11:27 uur   Gemeente   poelenburg, bewoners, containersBron: Gemeente ZaanstadZAANSTAD - De gemeente neemt extra maatregelen om de straten in Poelenburg en Peldersveld schoon te krijgen en te houden. Zo worden volle straatcontainers in de wijken eerder geleegd en gaat afvalverwerker HVC containers die een storing hebben sneller repareren. Elke maandag wordt al het losse [...]

Lees meer


Het college van B&W is gisteren met Stichting BewonersBedrijven Zaanstad (BBZ) overeengekomen dat Gemeente Zaanstad het beheer van Wijkcentrum De Poelenburcht tijdelijk overneemt om dit vervolgens opnieuw te verzelfstandigen. Reden hiervoor is een herstructurering waarbij het BewonersBedrijf terug [...]

Lees meer