Op weg naar duurzame verbetering van de wijken Poelenburg en Peldersveld

Door Redactie op Vrijdag 3 november 2017 11:51   Gemeente   gemeente, wijken, poelenburgBron: Gemeente ZaanstadZAANSTAD - De gemeente is, samen met bewoners en professionals uit de wijken hard bezig met de uitvoering van het actieplan Poelenburg Peldersveld. Er zijn concrete resultaten geboekt, maar er moet ook nog veel gebeuren.In de wijken zijn zichtbare en minder zichtbare resultaten geboekt. Een [...]

Lees meer

Zaanstad wil meer invloed op bevolkingssamenstelling Poelenburg en Peldersveld

Door Redactie op Woensdag 18 oktober 2017 16:04   Gemeente   wijken, poelenburg, peldersveldBron: Gemeente ZaanstadZAANDAM - Zaanstad wil de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) aanvragen voor de wijken Poelenburg en Peldersveld. De wet biedt mogelijkheden om sociale huurwoningen toe te wijzen aan mensen die voldoen aan vooraf vastgestelde criteria zoals inkomen uit arbeid. Door [...]

Lees meer

Extra maatregelen tegen afval op straten Poelenburg en Peldersveld

Door Redactie op Donderdag 4 mei 2017 11:27   Gemeente   poelenburg, bewoners, containersBron: Gemeente ZaanstadZAANSTAD - De gemeente neemt extra maatregelen om de straten in Poelenburg en Peldersveld schoon te krijgen en te houden. Zo worden volle straatcontainers in de wijken eerder geleegd en gaat afvalverwerker HVC containers die een storing hebben sneller repareren. Elke maandag wordt al het losse [...]

Lees meer


Het college van B&W is gisteren met Stichting BewonersBedrijven Zaanstad (BBZ) overeengekomen dat Gemeente Zaanstad het beheer van Wijkcentrum De Poelenburcht tijdelijk overneemt om dit vervolgens opnieuw te verzelfstandigen. Reden hiervoor is een herstructurering waarbij het BewonersBedrijf terug [...]

Lees meer