Terugleversubsidie gaat salderingsregeling vervangen

Door Redactie op Maandag 18 juni 2018, 8:44 uur  Algemeen  regeling, minister, terugleversubsidieBron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat



NEDERLAND - Minister Wiebes werkt aan een nieuwe subsidieregeling voor huishoudens en bedrijven die zelf duurzame elektriciteit opwekken. De nieuwe regeling richt zich behalve op de stimulering van zonne-energie, ook op andere hernieuwbare energiebronnen zoals windenergie. Het uitgangspunt bij de [...]

Lees meer

Verbeteringen subsidiebudget: eerlijke verdeling en transparantie

Door Redactie op Vrijdag 30 juni 2017, 8:58 uur  Regionaal  regeling, evenementen, subsidieregelingBron: Gemeente Zaanstad



ZAANDAM  - De subsidieregeling voor de evenementen in Zaanstad wordt aangepast. Het afgelopen jaar was het eerst dat de regeling in werking trad. Tijdens de behandeling van de aanvragen is een aantal verbeterpunten aangebracht. Wethouder Dick Emmer (Cultuur): “We hebben afgelopen jaar de regeling [...]

Lees meer


NOORD-HOLLAND - De provincie werkt samen met inwoners, bedrijven, woningcorporaties, gemeenten en tal van andere partijen aan de energietransitie in Noord-Holland.Samen zetten ze in op het verminderen van het energiegebruik, het duurzaam opwekken van energie en het beter benutten van restwarmte van [...]

Lees meer