AMSTERDAM - Op zaterdag 29 en zondag 30 juli staat het Westerpark in het teken van het Milkshake Festival. Dat weekend begint ook de Pride Amsterdam, waar het festival onderdeel van uitmaakt. Omwonenden van het Westerpark kunnen ondanks de getroffen maatregelen geluidshinder beleven. Dit festivalseizoen onderzoekt Amsterdam hoe omwonenden het geluid van muziekevenementen ervaren. Doet u mee met het onderzoek?

Amsterdam gebruikt hiervoor een app waarmee omwonenden tijdens een evenement zelf kunnen aangeven of en hoeveel last ze hebben van de geluidsomgeving. Een meting doorgeven kan met de smartphone app MoSART. U neemt dan een geluidsfragment op en geeft aan hoe u het geluid ervaart. Bijvoorbeeld of u het chaotisch vindt, of juist rustig. Vindt u het geluid fijn of niet fijn? We horen graag uw mening.

Wat speelt er in de buurt?
De gemeente gebruikt de resultaten om te zien of de genomen maatregelen effectief zijn. Ook kijken we waar verdere verbetering voor de buurt mogelijk is. Het onderzoek naar geluidsbeleving vindt ook plaats bij evenementen op het NDSM-terrein (Encore Festival op 19 augustus, VOLTT Loves Summer Festival op 26 augustus en Valtifest op 9 september).

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het gebruik van de app en het onderzoek op www.mosart.eu/amsterdam