ASSENDELFT - Het Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid (IVN) houdt samen met landschap Noord-Holland zaterdag 10 februari een leuke werkdag in het mooie natuurgebied De Buitenhuizerbraak, langs het Noordzeekanaal nabij Assendelft. Natuurliefhebbers die het leuk vinden om de handen uit de mouwen te steken met een boswachter van Landschap Noord-Holland zijn van harte welkom.

De Buitenhuizerbraak, ook wel Kleine Braak genoemd, ligt aan de zuidzijde van Assendelft vlakbij pont Buitenhuizen en langs het Noordzeekanaal. Dat plasje en het land eromheen is een van kleine rijkdommen van Het Landschap en zijn een restant van een oude doorbraak van de dijk langs het IJ in de achttiende eeuw. Nu binnendijks aan het Noordzeekanaal gelegen en deels dichtgegroeid met riet. Een deel van het rietland is in 2000 geplagd en omgezet in ondiep moeras waarin veelvuldig lepelaars fourageren. Het westelijk deel wordt jaarlijks gemaaid en heeft zich tot veenmosrietland ontwikkeld.

Bijzondere flora en fauna
In dit veenmosrietland komen orchideeën en vogelsoorten voor als de roerdomp maar ook de Noordse woelmuis. Het ondiepe moeras van de Buitenhuizerbraak wordt vaak bezocht door lepelaars en diverse steltlopers. Natuurliefhebbers die mee willen helpen en de Braak willen bezoeken zijn van harte welkom. Ervaring is niet vereist. Het belooft een leuke en gezellige werkdag te worden. Het verzamelpunt is om 9.30 uur bij het informatiepaneel aan Dorpsstraat, 75 meter ten oosten van de zuidelijke toegang naar Assendelft, parallel aan de Kanaalweg. De werkdag duurt tot 14.30 uur. Deelnemers dienen wel zelf te zorgen voor werkkleding, laarzen en de eigen proviand, waaronder koffie of thee en een lunch. De organisatie zorgt voor gereedschap, begeleiding, werkhandschoenen en een stuk taart (vlaai) voor bij de koffie. Voor meer informatie bellen naar Marc van Schie, 06-22575748. Aanmelden kan ook door een e-mail te sturen naar ivnzk.natuurwerk@gmail.com. of kijk op www.ivn.nl