ZAANDAM - De Chileens kunstenaar en componist Nicolás Jaar is de tweede gast bij Het HEM. Zijn tien weken durende verblijf in Zaandam wordt een intensieve verkenning van het Hembrugterrein. Met zijn 'Shock Forest Group' doet hij onderzoek naar dit gebied waarbij historische, sociologische, archeologische en geografische data als bronmateriaal dienen voor een muziekstuk dat zowel over als van de locatie is waar het wordt gespeeld.

Onze huidige tijd wordt gedomineerd door rationele kennis van data en feiten. Harde zekerheden en alternatieve feiten zijn moeilijk uit elkaar te houden, en hoewel we steeds meer meten en zien, lijken we te zijn vergeten hoe we dingen kunnen weten. Welke rol kan muziek hierin spelen? Als communicatievorm die verder gaat dan feiten, woorden en gebaren, dringt muziek diep tot ons wezen door en raakt het een universeel emotioneel begrip in ons aan.

Voor het tweede Chapter gebruiken Nicolás Jaar en zijn team van onderzoekers Het HEM als een metonymie voor de problemen waarmee de wereld nu wordt geconfronteerd. Door in te zoomen op hyper lokale gegevens van het Hembrugterrein waar Het HEM gevestigd is, zal Jaar een muziekstuk ontwikkelen waarin zowel data als immateriële vondsten met elkaar samensmelten tot een nieuwe vorm van 'luisteren'.

Directeur van Het HEM Kim Tuin: 'Dit Chapter wendt ons gebouw letterlijk aan als onderzoeksruimte voor experiment, waarbij de nadruk vooral komt te liggen op het proces, in plaats van het eindresultaat.'

Terwijl de onderzoeksgroep drie maanden lang in het bijzijn van het publiek voortdurend nieuw werk zal ontwikkelen, start het Chapter op 20 september met de opening van een nieuw geluids- en lichtkunstwerk van Jaar in de 200 meter lange schietbaan van Het HEM. Door het programma heen worden (tijdelijke) uitkomsten van het onderzoek als muzikale performances opgevoerd tijdens Amsterdam Dance Event en Amsterdam Art Weekend waarvoor Jaar internationale muzikanten zal uitnodigen.

Over Shock Forest Group
Shock Forest Group (2019) is een onderzoeksteam dat bestaat uit architecten, cartografen, linguïsten, codeerders, geluidmakers, biologen, genetici, grafisch ontwerpers en ingenieurs. Het is een experiment in open onderzoek, waar de onderzoekscategorieën gedefinieerd worden naarmate het onderzoek zich ontwikkelt. Het is ook een experiment in alternatief onderwijs, een klaslokaal zonder leraar, waar leren zich voordoet als het product van polyfonie. Een einddoel van de Group is het creëren van een 'instrument van resonantie' dat, wanneer het in een specifieke context wordt gespeeld, de lokale gegevens (en niet-gegevens) analyseert en ordent (of verstoort). In zijn schreeuw (of compositie) onthult het instrument lagen van plaatselijke aantasting, gecommuniceerd via geluid, licht en beweging.

Over het Hembrugterrein
Het Hembrugterrein werd eind 19e eeuw in gebruik genomen voor de fabricage van wapens en munitie. Gebouw 429, waar Het HEM is gevestigd, werd in opdracht van de NAVO in 1956 opgericht voor de productie van .50 kogels. Na jarenlange leegstand werd het terrein in 2014 weer toegankelijk voor publiek. Deze monumentale plek met tastbare sporen naar haar omstreden historie dient als uitgelezen decor om actuele maatschappelijke ontwikkelingen te bevragen.

CHAPTER 2WO opent op 20 september en is tot en met 1 december te zien.
https://hethem.nl/