Wanneer we onderhevig zijn aan stress, ondergaat ons lichaam een complexe reeks fysiologische veranderingen.
De stressrespons, ook wel bekend als de "vecht-of-vlucht" reactie, activeert ons sympathische zenuwstelsel.
Dit leidt tot een afgifte van hormonen zoals adrenaline en cortisol, die onze hartslag verhogen en ons alert maken.
Terwijl deze reactie nuttig kan zijn in noodsituaties, kan aanhoudende stress leiden tot ontregelingen in ons denkproces.


Hier zijn enkele redenen waarom je rare gedachten kunt ervaren als gevolg van stress:

1. Negatieve denkspiraal

Stress kan een negatieve denkspiraal in gang zetten, waarbij je je focust op de slechte dingen die zouden kunnen gebeuren.

Dit kan leiden tot een overweldigend gevoel van pessimisme en rare gedachten.

2. Overactieve amygdala

De amygdala, een deel van de hersenen dat betrokken is bij emoties, wordt vaak overactief bij mensen onder stress.

Dit kan leiden tot overmatige angst en irrationele gedachten.

3. Cognitieve vertekeningen

Onder stress ben je vatbaar voor cognitieve vertekeningen, waarbij je al gauw negatieve conclusies trekt uit neutrale gebeurtenissen.

4. Slaapstoornissen

Stress kan leiden tot een ontregelende slaap en hierdoor kan je bijna letterlijk zeggen: “ik kan niet meer helder denken”.

Laten we eens kijken naar enkele veelvoorkomende rare gedachten die mensen door stress ervaren.

Voorbeelden van rare gedachten door stress

1. "Ik heb iets vreselijks gedaan."

Soms leidt stress tot irrationele schuldgevoelens en de overtuiging dat je iets verschrikkelijks hebt gedaan, zelfs als er geen enkel bewijs is om dit te ondersteunen. Dit kan leiden tot overmatige zelfkritiek en angst.

2. "Iedereen haat me."

Stress kan ook leiden tot sociale angst en de overtuiging dat niemand om je geeft of je waardeert. Deze gedachten kunnen isolatie en eenzaamheid bevorderen.

3. "Alles zal misgaan."

Sommige mensen ervaren catastrofale gedachten onder stress, waarbij ze ervan overtuigd zijn dat alles wat ze proberen te doen uiteindelijk zal mislukken. Dit kan verlamming en vermijdingsgedrag veroorzaken.

4. "Ik ben niet goed genoeg."

Lage zelfwaardering is een veelvoorkomend thema bij rare gedachten door stress. Je kunt jezelf vergelijken met anderen en het gevoel hebben dat je tekortschiet.

Dus, rare gedachten door stress zijn eigenlijk het gevolg van de complexe interactie tussen biologie, psychologie en externe stressoren.
Heb je hulp nodig om te stress te reduceren. Onze deur staat voor je open.


Naomi

Sisters Remedies