ZAANDAM - Zaanstad werkt hard aan de woningbouwopgave. Donderdag werd de anterieure overeenkomst voor de bouw van De Zaanse Helden (circa 600 woningen) ondertekend, binnenkort volgen nog twee overeenkomsten, voor de projecten De Tijdgeest (306 woningen) en Houthavenkade (ongeveer 700 woningen). Samen zijn de drie woningbouwprojecten goed voor zo'n 1600 woningen in een gevarieerd aanbod voor verschillende doelgroepen.

De Zaanse Helden en Houthavenkade maken deel uit van door dit college vastgestelde Top 16. Deze woningbouwprojecten krijgen prioriteit wat betreft gemeentelijke begeleiding om zo tempo te maken met de woningbouwproductie. Dit college heeft de ambitie om duizend nieuwe woningen per jaar te bouwen, waarvan 300 sociale huurwoningen.

Wat deze projecten laten zien is dat we nu echt op stoom komen met de woningbouwopgave', zegt wethouder Hans Krieger (Ruimtelijke Ontwikkeling). 'Bouwen kost tijd. Tussen het eerste idee en de oplevering zit vaak jaren. Door als college een Top 16 vast te stellen en die projecten extra ambtelijke begeleiding te geven zie je dat we een versnelling weten te realiseren. Dat is nodig, want de vraag naar woningen is onverminderd groot.'

De Zaanse Helden
De eerste handtekeningen werden donderdag gezet voor het project De Zaanse Helden. Namens de gemeente ondertekenden de wethouders Krieger en Mutluer de anterieure overeenkomst met ontwikkelaars Stebru Ontwikkeling en Impact Vastgoed voor de bouw van dit project aan het Mahoniehout op de Vrodest-locatie. De Zaanse Helden omvat circa 600 koop- en huurwoningen vlakbij het stadscentrum. De appartementen variëren van circa 45 tot 115 m². Naar verwachting kan de bouw in 2020 beginnen.

De Zaanse Helden telt uiteindelijk ook 161 sociale huurwoningen. Wethouder Songül Mutluer (Wonen en Bouwen): 'Als college willen we niet alleen dat er veel gebouwd wordt, maar ook dat er genoeg sociale huurwoningen worden gebouwd. Daarover gaan we ook in gesprek met ontwikkelaars, ook bij al lopende projecten. Met succes. In De Zaanse Helden was oorspronkelijk geen sociale huur opgenomen. Ik ben heel blij dat we nu hebben kunnen afspreken dat toch 27 procent van de appartementen sociale huur is.

De naam De Zaanse Helden – in de stad, in het groen - verwijst naar de rijke geschiedenis van Zaandam met de vele verschillende molens. Elke woontoren krijgt de naam van één van de molens uit het gebied. De enige houtzaagmolen die nog op zijn originele plek staat, de Held Jozua, is inmiddels aangekocht door de ontwikkelcombinatie en wordt door een brugverbinding over de Houtveldweg bij het plan betrokken.

Stebru/Impact investeert in een breed pallet aan duurzame maatregelen. Met deze maatregelen geeft Stebru/Impact invulling aan de Zaanse Energie Agenda en worden in dit project en het naastgelegen Burano op grote schaal duurzame huurwoningen zonder gasaansluiting gerealiseerd.

Op het daklandschap tussen de woongebouwen wordt ruimte gemaakt voor natuurinclusiviteit en biodiversiteit. Een brug zorgt voor aansluiting op het huidige groene molenpark.

De Tijdgeest
In april volgt een overeenkomst met ontwikkelaar Roodvoet BV voor het nabijgelegen project De Tijdgeest aan het Ebbehout. Het voormalige kantoor van Achmea word gesloopt. Hier komen zo'n 306 vrije sectorhuurwoningen, waarvan 75 procent in het middeldure segment met huurprijzen tussen 720 en 971 euro per maand.

Vooral naar dit type huurwoningen is veel vraag. De Tijdgeest voorziet daarmee in de behoefte van vooral starters en één- en tweepersoonshuishoudens', zegt wethouder Songül Mutluer. 'Het is belangrijk, omdat je daarmee ook de doorstroming vanuit de sociale huursector bevordert. Als mensen vanuit een corporatiewoning naar iets anders willen, moeten die andere woningen er wel zijn. Dit project helpt daarbij, waardoor er straks ook weer sociale huurwoningen beschikbaar komen.

Het plan De Tijdgeest weerspiegelt het industriële karakter van de Zaanstreek en wordt maximaal negen lagen hoog. De woningen worden gasloos gerealiseerd. Naar verwachting kan de bouw al in 2019 beginnen.

Houthavenkade
Een ander groot project dat op stapel staat is de ontwikkeling van de Houthavenkade. Hier komt in de komende jaren een nieuwe woonwijk met circa 700 woningen. Ook een kleine jachthaven in combinatie met horeca krijgt een plek. Ook hiervoor wordt binnenkort een overeenkomst getekend met de ontwikkelaar, Porten Development.

Het woonprogramma is gevarieerd en telt 30 procent sociale huurwoningen, waarvan een deel niet duurder mag zijn dan 417 euro per maand. Wethouder Mutluer: 'Dit zijn kleine appartementen voor starters met een bescheiden inkomen. Daarmee spelen we in op de grote vraag naar jongerenwoningen.' Daarnaast gaat het om 20 procent middeldure huurwoningen (maximaal 971 euro per maand) en 50 procent woningen in de vrije sector. Voor de middeldure huurwoningen zijn ook afspraken gemaakt over maximale huurstijging en verkoop om er voor te zorgen gemaakt dat de woningen ook op langere termijn betaalbaar zijn voor mensen met een modaal inkomen. De bouw begint naar verwachting in de eerste helft van 2020.

Plannen voegen echt iets toe aan de stad
Minstens net zo belangrijk als het aantal woningen is de kwaliteit van de plannen. 'We bouwen voor de toekomst', zegt wethouder Hans Krieger. 'We willen de stad aantrekkelijker maken en zo kijken we ook naar nieuwe projecten. Ze moeten iets toevoegen. De woningbouw moet gepaard gaan met gebiedsontwikkeling die de stad naar een hoger plan tilt als het gaat om voorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte. Zaanse Helden en De Tijdgeest maken onderdeel uit van Zaans Hout, een wijk die the best of both worlds combineert. Je kunt er genieten met je hoofd in de stad en je voeten in het groen.

In De Zaanse Helden komen voor zo'n 1600 m2 aan voorzieningen. De Houthavenkade biedt vooral veel mogelijkheden voor horeca aan het nieuw aan te leggen passantenhaventje. Voor meer verbinding met de Russische Buurt is het plan om een bruggetje te maken voor fiets- en voetgangers. De detailhandel in die buurt kan gaan profiteren van de nieuwe bewoners.