ZAANDAM - Zaanstad breidt de subsidie voor funderingsherstel uit. Eigenaren van een oudere woning met een slechte fundering, krijgen nu ook subsidie als ze de woning slopen en vervangen voor energieneutrale nieuwbouw. Deze regeling maakt onderdeel uit van de nieuwe subsidieregeling 'Stimuleren Funderingsherstel Zaanse woningen 2021-2022'. Hier is ook de bestaande subsidie voor funderingsonderzoek ondergebracht, net als de vergoeding die inwoners krijgen als ze bij funderingsherstel een isolatievloer en vloerverwarming aanleggen.

Wethouder Songül Mutluer: "Steeds vaker zien we dat inwoners een flinke opgave hebben aan hun verouderde woning. Ze overwegen kostbaar funderingsherstel, maar zien ook dat de rest van de woning niet duurzaam is. Dan vraagt dit zoveel investeringen, dat het voordeliger kan zijn om de woning te slopen en te vervangen voor energieneutrale nieuwbouw. Dit scheelt daarna enorm in de energiekosten, dat is belangrijk zeker gezien de stijgende prijzen en het voorkomen van energiearmoede. Bovendien kun je met nieuwbouw ervoor zorgen dat je woning helemaal toekomstbestendig is, wat ook bijdraagt aan de wens van veel Zaankanters om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen."

Subsidie voor sloop/nieuwbouw
Zaankanters die hun woning willen vervangen voor energieneutrale nieuwbouw, krijgen € 7.500,- subsidie. Dit bedrag is gebaseerd op eerdere ervaringen met de pilot 'samen verduurzamen en versterken'
 • , waarbij twee buren in een verouderde twee-onder-een-kap samen kozen voor sloop en duurzame nieuwbouw.

  Verduurzaming zonder sloop
  Woningeigenaren die niet kiezen voor sloop, maar wel voor funderingsherstel, krijgen € 1000,- subsidie voor een isolerende vloer (bijvoorbeeld schuimbeton) en € 20,- per vierkante meter vloerverwarming. Met deze maatregelen kun je energiekosten besparen en krijg je meer comfort in de woning.

  Onderzoek met behulp van een inspectieput

  Eigenaren die de status van de fundering willen weten, krijgen subsidie voor onderzoek. Met behulp van een zogenoemde inspectieput, onderzoekt een deskundige de houdbaarheid van de fundering. Voor een inspectieput krijgen inwoners maximaal 75% van de kosten vergoed, tot een maximum van € 3.300,-. Als de aangrenzende buren tegelijkertijd het onderzoek uit laten voeren is het maximum bedrag hoger, tot € 3.500,-. Woningeigenaren die al sterke vermoedens hebben van een slechte fundering, kunnen beter investeren in funderingsherstel dan in onderzoek. Wat betreft subsidies is het in deze regeling daarom ook de keuze óf subsidie voor onderzoek óf voor de isolatievloer en vloerverwarming bij funderingsherstel.

  Meer informatie en advies
  Vanaf half november kunnen de subsidies worden aangevraagd via www.zaanstad.nl. Vanaf dan staat ook alle informatie op de website. De subsidies moeten worden aangevraagd voordat de werkzaamheden starten. Inwoners krijgen 90% van het subsidiebedrag binnen 6 weken na goedkeuring van de aanvraag en het resterende bedrag als bewijs wordt aangeleverd dat alle werkzaamheden zijn afgerond.

  Het Funderingsloket geeft advies en ondersteuning bij het aanvragen van subsidies en overige vragen over funderingen: www.funderingen.zaanstad.nl. Op de site van het Funderingsloket staat ook een kaart waarop een woningeigenaar kan zien welke informatie over de woning al beschikbaar is.